BİRSEL BOSUT GÜRBÜZ

RESİM SERGİSİ

 10 – 31 Mart 1995

 

Birsel Bosut Gürbüz, D.G.S.A. Resim Bölümü Zeki Kocamemi, Neşet Günal ve Cemal Tollu atölyelerine devam ederek, 1964’de mezun oldu. 1979’da sanatını geliştirmek ve incelemeler yapmak üzere İngiltere’ye giden ressamımız, 1986’da Salzburg Uluslararası Yaz Akademisi’nde Prof.Werner Otte ile “Litografi” çalıştı. Çeşitli okullarda resim eğitimi vermiş olan Gürbüz, çalışmalarına İstanbul’da    devam    etmektedir.    Boyunları

bükük çünkü duygulu, ama hep umutlabekleyen, küçük yüzlü ve ince uzun vücutlu, zarif ve kibar figürlerini resmederken; dokuyu oluşturduğu fondaki karelerle, esasen “soyut”ta var olduğuna inandığı geometriye bir gönderme yapan sanatçının, 23.kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

 Fatma Ekeman