AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU
RESİM SERGİSİ
5 – 26 Aralık 1995

1959 yılında Ankara’da doğan Akdoğan Topaçlıoğlu, 1983’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’nı bitirdikten sonra, ressamlığının yanı sıra bir süre liselerde öğretmenlik yaptı. Resimlerinde Anadolu’dan, mitolojiden ve insandan kaynaklanan      konuları      işleyen      sanatçı,

alışmalarına halen Ankara’da kendi kurmuş olduğu “Ankira Sanat Evi”nde devam etmektedir. Enerji ve hareket yüklü sağlam bir deseni, ustaca renk ve boya tekniğiyle buluşturup izleyene ulaştıran Topaçlıoğlu’nun 6. kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz

Fatma Ekeman