"BİR ODADA YEDİ NAİF"

6-25 Ocak 1995

 

Naif, Latince’deki ”nativus” sözcüğünden türetilmiş olup doğal, yalın, katkısız, saf anlamına gelir. Sayın Fahir Aksoy’un anlatımıyla naif sanat, ”bir akım ya da ekol olmadığı için ilkeleri kuralları yoktur”. Naif sanatçılar, yitirilmemiş çocuksu duyarlılıklarıyla fakat belli bir disiplin içinde izleyecekleri yolu, tekniği kendileri bulur ve içgüdüsel olarak hedefledikleri estetik aşamaya ulaşırlar. Bu anlayışla çalışan sanatçılarımızdan bir bölümünün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz resim sergisini onurlandırmanızı dileriz.

 

Doğan AKÇA

Mehmet ARPACIK

Şeyho BULUT

Nihal SIRALAR

Esra SİRMAN

Tamer ŞAHİNOĞLU

Selçuk TOGUL