"YERELDEN EVRENSELE"
RESİM SERGİSİ

10 – 28 Aralık 1996

“Yerelden Evrensele”, yol göstericileri Fahir Aksoy’un denetiminde emeklerini bilinçle sanata harcayan Erdek’li dört sanat yolcusunun, aynı hareket noktasından yola çıkarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşuyor. Günümüzde daha çok naif bir ressam olarak bilinen ve halen Erdek’te yaşayan Fahir Aksoy, 1916 İstanbul doğumlu, araştırmacı, yazar, gazeteci, yayıncı, yani bir kültür adamıdır ve yerel değerlerden çıkılarak evrensele ulaşılmasının, uzun yıllardır inançlı bir savunucusudur aynı zamanda. İnsan’ın belirleyici yönelimlerinden olan sanat üretimi, kendinden önceki yaratıları yadsımadan, onlarla ulaşacağı sentezlerle sürece yeni bir halka ekleyebilir. Picasso’nun en tipik ve yoğun örneğini verdiği bu  ‘etkileşime açıklık’, günümüz sanatı için de göz ardı edilemez bir yol olarak kabul edilebilir. Etki kaynağı ve yerel değer olarak, Kanuni döneminin büyük minyatür ustası Matrakçı Nasuh’un “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn” adlı yazmasının alındığı, kontrollü bir etkileşim içinde, sabır ve aşkla gerçekleştirilen yapıt dizilerini kapsayan bir denemenin tanıklığını yapabileceğimiz sergiyi  onurlandırmanızı dileriz.

 

Arzu AĞIRTAŞ

Merve AKGÜL

Emel ÇAKIR

Muzaffer KAYA