"HABİTAT II ÖZEL KARMA SERGİSİ"
"SPECIAL HABITAT II GROUP EXHIBITION"

1 – 15  HAZİRAN 1996

ÇİLER BELEN
                       Kumaş üzerine Türk Mimarisi’nden pencere                       Windows from Turkish Architecture on fabric 

TANKUT BİLGE
Suluboya İstanbul görünümleri
Views of Istanbul in watercolour

BEDİA ÇOLAK
El sanatlarımızdan ve hat sanatımızdan batik örnekler
Examples in batik of Turkish handicrafts and Ottoman calligraphy

NİHAL SIRALAR
Naif bir ressamın İstanbul ve Türkiye düşleri
Dreams of İstanbul and other places in Turkey by a naive artist

TAMER ŞAHİNOĞLU
Naif bir ressamın gözüyle İstanbul ve Türkiye
Istanbul and other cities in Turkey as seen by a naive artist