"BİR ODADA ONBEŞ NAİF"
16 Aralık 1997 – 16 Ocak 1998

Eğitimleri olsun olmasın, yaşları ne olursa olsun resme yönelen, otantik kimliklerini koruyarak üreten ve sadece ‘yaşadıkça öğrenmek’ gibi bir doğa kanununu sanatlarına rehber kabul eden “naif” ressamlarımızın bir bölümünün katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz sergiyi onurlandırmanızı dileriz.

 

Fahir AKSOY

Doğan AKÇA

Elif AKSOY

Mehmet ARPACIK

Meral ATSAN

Fatma BULUT

Uğural GAFUROĞLU

Güler HAŞİMOĞLU

Hikmet KARABUCAK

Nihal SIRALAR

Esra SİRMAN

Şeyho

Selçuk TOGUL

Berna TÜREMEN

 İsmail YALÇIN