NİHAL SIRALAR
RESİM SERGİSİ

1 – 17 Nisan 1997

1936 yılında Tarsus’ta doğan Nihal Sıralar, Akşam Kız Sanat Okulu’nu bitirdi. Yıllarca el becerisini çeşitli alanlarda kullandıktan sonra, 1984 yılında Sayın Fahir Aksoy‘la tanıştı; ürettiklerini kendisine gösterdiğinde ‘naif’ olduğunu öğrendi ve ‘Naifler Grubu’na kabul edildi. Fahir Aksoy ressamımızı naiflik bağlamında şöyle anlatıyor ”Nihal Sıralar, naif sanatın en tutarlı ve tipik sanatçılarından biridir. Onun çoşku dolu, sabırlı, içtenlikli

kişiliğinden yansıyan duygu ve düşünceleri içeren yapıtları, aralarında albeni yarışını sürdüren varlıklardır. Büyük ölçüde imgesel yaratının payı olan naif, -ya da yeni adıyla insitic-sanatın, dünya’da gittikçe artan itibarının nedenini, işte Nihal gibi sanatçıların açtıkları ve temelinde estetiğin asli unsuru olan içtenliğin yeşerdiği yolda aramak gerekir. Türk naifleri içinde yitirilmemiş çocuksu duyarlılığı ile bir simge niteliğindeki değerli sanatçı Nihal Sıralar’a başarılar dilemekteyim”. İstanbul başta olmak üzere ilgisini çeken, zaman zaman da kendine göre kurgulayıp, içinde yaşayanlarıyla birlikte oluşturduğu her peyzajı resmeden ve bugüne kadar yaklaşık kırk karma sergiye katılan Nihal Sıralar’ın üçüncü kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

 Fatma Ekeman