EMİR SARIER
RESİM SERGİSİ
25 Kasım – 12 Aralık 1997

1954 yılında doğan EMİR SARIER, 1981‘de İDGSA-UESYO’dan mezun oldu. İtalyan hükümetinin araştırma bursunu kazanarak 1983 – 1985 yılları arasında Floransa Akademisi’nde ve Floransa Üniversitesi’nde teorik ve pratik eğitimini geliştirici derslere katıldı.     1986’da     yurda     dönen     sanatçı,

İstanbul’daki atölyesinde resim çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yurt içinde ve dışında pek çok koleksiyonda yapıtları bulunmaktadır. Sarıer, resmine zaman zaman düşsel romantizmin  uysal tadını verirken, zaman zaman da hırçın doğa anlarını katarak zenginleştiriyor; kısacası kendi peyzajlarını kuruyor; fantastik bir dünyanın görünümleri bunlar; bildiklerimizin bilmediğimiz bir birlikteliği. Sanatçının, yıllardır geliştirdiği akrilik tekniğinin tüm olanaklarını doyasıya kullanarak gerçekleştirdiği yapıtlarıdan oluşan on ikinci kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman