"BİR ODADA ONALTI NAİF"

26 Ocak – 13 Şubat 1999

İlgilerini çeken her şeyi, karamsarlıktan uzak, yalın, farklı ve içten duygularla bezeli güzellik anlayışlarıyla anlatarak izleyenleri katı gerçeklerden arındırıp başka dünyalara götüren; günümüz insanının çok da  gereksinme duyduğu dingin pastoral ve duygusal İklimlere taşıyan “naif”ressamlarımızdan bir bölümünün katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz sergiyi onurlandırmanızı dileriz.

Selma AKGÜN
Yosun SAĞIR
Mehmet ARPACIK
Yavuz SARAÇOĞLU
Fatma BULUT
Nihal SIRALAR
Şebnem T. ÇAMDALI
Esra SİRMAN
ŞEYHO
Uğural GAFUROĞLU
Güler HAŞİMOĞLU
Selçuk TOGUL
HikmetKARABUCA
Berna TÜREMEN
Sefer ÖZTÜRK
İsmail YALÇIN