HİKMET KARABUCAK
RESİM SERGİSİ

9-27 Mart 1999

1944 yılında Kütahya’da doğan Hikmet Karabucak, ilk okul mezunudur. Resme ilgisini küçüklüğünden beri bilen sanatçımız, yazmış olduğu şiir denemelerini 1988’de resimleyerek, sonradan “naif”olarak nitelenen çalışmalarına başlamış oldu. Kendine özgü ve zamanla geliştirdiği bir anlayışla yaptıklarını, Türkiye’de naif resmin duayeni Sayın Fahir Aksoy’a gösterip onayını alarak Naifler Grubu’na girdi; özellik göstererek öne çıkan örneklerden biri olarak, yurt içinde ve dışında başarılı sergiler açtı, koleksiyonlara alındı.

Resimlerinde,geleneksel mahalle yaşamı içinde çocuklara ve çok iyi bildiği Kütahya başta olmak üzere, töresel ögeleriyle ve olanca sahiciliğiyle aktardığı ”Kına Gecesi”, ”Düğün Alayı”, ”Hamam”... gibi yöresel yaşam kültürlerinden oluşan kompozisyonlara sıkça rastlanır; ayrıca natürmortları da naif resim severler tarafından ilgiyle izlenmektedir. Çalışmalarına yıllardır yaşamakta olduğu Adana’daki atölyesinde devam etmekte olan Karabucak’ın halen Paris’de Dünya Naifler Galerisi’nde yapıtları sergilenmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Viyana‘da sergiler açmış, pek çok karmaya katılmış olan Hikmet Karabucak’ın sekizinci kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman