BEYDA GEZER
RESİM SERGİSİ

24 Mayıs – 10 Haziran 2000

1953 yılında Balıkesir’de doğan Beyda Gezer, lise mezunu, evli ve üç çocuk annesidir. Lise yıllarında başlayan resim çalışmaları sonraları da devam ederken, 1996’dan itibaren Fahir Aksoy’un, yerel değerlerden yola çıkılarak evrensele ulaşılabileceği yönündeki görüşüyle birlikte, gene Sayın Aksoy’un önermesiyle minyatür çalışmalarına dönüştü.

Bu sergide, Azeri Şef Niyazi’nin “Geleneksel sanatlar ana sütüdür” özdeyişini hatırlatırcasına ve daha sonraki aşamalarda arayışlarla kendine özgü bir nitelik kazanma çabalarına yönelik olarak, Osmanlı Minyatürleri çalışma konusu seçilmiştir. Minyatür Latinca’deki ‘miniare’ (kırmızıyla boyamak) sözcüğünden türetilmiş olup, dönemini görsel anlamda tespit edip, günümüze ulaşmasını sağlayan, ışık, gölge ve perspektifin olmadığı,  çok renkli bir resim tekniğidir. Zamanımızın grafik anlatım ve kitap resimlemesini de karşılayan bir anlam ve amaç için de kullanılmıştır. Beyda Gezer’in, Prof.Dr.Metin And’ın ‘Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası‘ başlıklı kitabından alınan ve Zodyak’taki on iki burcun minyatürlerdeki biçimlenişine sadık kalınarak çalışılmış panolarından oluşan sergiyi onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman