SABINE BUCHMANN YAMANLAR
MİNYATÜR SERGİSİ

9 – 26 Şubat 2000

1965 yılında Strasburg’da (Fransa) doğan Sabine Buchmann Yamanlar, hukuk eğitimi gördü. 1986’da evlendikten sonra Türkiye’ye yerleşti. Osmanlı tarihine olan ilgisi, minyatür sanatıyla tanışmasına neden oldu. Latince’deki ‘miniare’ (kırmızı ile boyamak) sözcüğünden türetilen minyatür, önemli bir sanat dalı olmakla birlikte, dönemini görsel anlamda tesbit edip, günümüze ulaşmasını sağlayan belgesel niteliğiyle de anılması gereken bir tekniktir aynı zamanda.  Bu nedenle de Sabine minyatür için “Okunması gereken bir resimdir” diyor ve bu sergisini tamamiyle ayırdığı Cem Sultan‘la buluşmasının öyküsünü şöyle anlatıyor: ”Osmanlı tarihini araştırırken, Fatih’in üçüncü oğlu Cem’i keşfettim. Kitaplarda ‘Cem Olayı’

diye bir konudan bahsediliyordu; Fransa’da kalmış ve aşık olmuş olduğunu duygulanarak öğrendim. Vatikan’da Pinturicchio’nun bir freskine Lucressia Borgia’nın yanında poz veren prens de oydu. Bakışları bir çağrıydı sanki. Cem’in şiirlerini ve yaşantısını öğrendikçe, minyatürün ‘anlatan resim’ olma özelliğinden yola çıkarak, onu resmetmeye karar verdim. Bu başlı başına bir sergi konusu olmalıydı.” Cem’in ‘çağrı’sına cevap verircesine, duygu-emek birlikteliğinin desteğinde, zaman ve mekan ötesinde gerçekleşen, ortak paydası insan olan bu kültürel buluşmanın sonuçlarını izleyebileceğimiz, Sabine Buchmann Yamanlar ‘ın üçüncü kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman