ESRA SİRMAN
RESİM SERGİSİ

10-28 Nisan 2001

İstanbul’da doğan Esra Sirman, 1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Prehistoria Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Sayın Fahir Aksoy’un değerlendirmesiyle Naifler Grubu’na dahil oldu ve onlarla birlikte pek çok karma sergiye katıldı. Sanatıyla ilgili hiçbir eğitim almayan Sirman’ın resimlerinin

belirleyici özelliklerinden biri de, “naif” olgusunun gereksinme duyduğu samimi bir coşku ve bir o kadar da fantezilerle örülü atmosferdir. Kültürel birikiminin ve gözlemlediği herşeyin resminde yer aldığını bildiğimiz Esra için konuları, çoğunlukla anlatımcı bir dille ve fantastik tadlar içerecek şekilde bir araya getirmek özel bir mutluluktur. Bir başka yaklaşımla sanatçımızın resmi, bildiklerimizin bilmediğimiz beraberlikleridir denilebilir. Bu da onun resmine, özgün  bir yaklaşımla kurgulanmış, kendi dünyasının fantezileriyle  kurulmuş, bir iç alemin  dışa vurum  olma kimliğini  kazandırıyor. Esra Sirman‘ın, bütün bunların sonucunda ortaya çıkan üslup özelliklerinin yanı sıra, naif olgusuyla buluşan ve bizi gülümseten resimlerinden oluşan üçüncü kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

 Fatma Ekeman