VAHAP DEMİRBAŞ
RESİM SERGİSİ

13 Şubat – 3 Mart 2001

1960 yılında Bursa’da doğan Fatih Sarmanlı, ilk atölyesini 1981’de kurdu. Sonraları İtalya’da, özellikle Floransa, Roma, Milano ve Venedik gibi önemli sanat kentlerinde incelemeler yaparak, görgü ve bilgisini artırdı. İstanbul’da yaşayan sanatçımız, çalışmalarını Asmalımecit’teki atölyesinde sürdürmektedir. Hayatı ve sanatı ulaştığı sentezlerle algılayan, resme ve resme dair herşeye gönül gözüyle bakmaya çalışan Fatih’in sanatı da, kaçınılmaz

olarak bu duyarlı yapıdan nasibini almaktadır. Lekeci bir anlatımla ulaştığı resimsel dili, dışa vurumcu denilebilecek bir ifadeye ulaşan sanatçımızın tualleri, anlaşılmak ile hissedilmek arasında bir bileşende izleyenini yakalar. Bu, Sarmanlı’nın tıpkı resme yaklaşımındaki tavrı gibi, düşünceleriyle duyguları arasında ve onların toplamından başka, farklı bir yer olarak anlatılabilir.  Burada bütün sanatlar gibi resmin de, tekniğin önemli olduğu bir konu olması gerçeğinden yola çıkarak , plastik sorunlara yönelişteki içtenlikli ve saygılı tavrın ona, sanatını bütün zorluklarına karşın, gelişerek sürdürme şansını ve azmini verdiğini söyleyebileceğimiz Fatih Sarmanlı’nın onaltıncı kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

 Fatma Ekeman