EMİR SARIER
RESİM SERGİSİ

8 – 26 Mayıs 2001

1954 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıer, 1981 İDGSA / UESYO mezunu. 1982-1985 yılları arasında Floransa Üniversitesi’nde ve Floransa Akademisi’nde teorik ve pratik eğitimini geliştirici derslere katıldı. 1986‘da yurda dönen sanatçı İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir; yurt içinde ve dışında pek çok koleksiyonda yapıtları bulunmaktadır. Emir Sarıer’in çalışmaları çeşitli dönemlerden  oluşmaktadır. Başlangıç dönemi olarak İtalya yıllarını da içine alan 1980-1988 arasını kabuledebiliriz. Bu dönem, her türlü temanın

 karışık tekniklerle işlendiği deneysel özellikler taşıyan çalışmalardan oluşmaktadır. 1989-1993 arası, önceki yılların birikiminin sentezi olarak niteleyebileceğimiz, uzay, mistitizm, kozmik dengeler ve bunların gezegenimizin görünümüne yansıması temalarının, akrilik ağırlıklı karışık tekniklerle uygulandığı bir dönemdir. 1994-2000 yılları arası ise, gökyüzünün ve yeryüzünün tüm öğelerinin en ince detaylara kadar dikkatle izlenimi sonucu özgün bir  yorumla tuale aktarılan, bazen romantizm bazen de heyecan yüklü ”düşsel manzaralar” ya da “fantastik peyzajlar” olarak tanımlanan resimlerinin dönemidir. Son iki yılı yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımlayabiliriz. 89-93 arası, çalışmaları kaldığı yerden devam ettirme arzusu sanatçımızı, mistitizm, kozmik dengeler gibi temaları yeniden işlemeye yönlendirdi. Bu arada “düşsel manzaralar”dan hiç kopmadığı gibi, bu resimlerden yayılan romantizm ve enerji’nin giderek arttığını söyleyebiliriz. Sarıer’in açmakta olduğu onaltıncı kişisel sergisinde “düşsel manzaraların” en son uygulamalarını, yeni dönem çalışmalarından seçme örnekler ve bunların gelişiminin bağlantılarının kurulabilmesi için önceki dönemlerden sınırlı sayıda yapıtını izleyebilirsiniz

Fatma Ekeman