NEVİN İŞLEK & MEHLİKA BAŞ

RESİM SERGİSİ

8-26 Ocak 2002

1936’da Tekirdağ’da doğan Nevin İşlek, İlkokuldayken öğretmeni tarafından “küçük ressam“ diye çağrılırken, sonraları resimden önce hikaye yazarak sanat alanındaki üretkenliğini Varlık ve Dost gibi edebiyat dergilerinde sergilemiş. LCC’de kurslarına devam ederek tekniğini geliştirdiği Hocası Bedri Rahmi’nin yüreklendirmesiyle hızlandığı resim serüveninde, 1965’ten başlayarak

özgün yapıtlarını karma ve kişisel sergilerde izleyenlerine sunmuş. İşlek’in resmini, ”Disiplinler arası yaklaşımın güzel bir örneği” olarak niteleyen yazar Murat Mıhçıoğlu, böylece sanatçımızın gerçekleri masala dönüştürürken kullandığı dilin zengin kaynağını da açıklamış oluyor. Çalışmalarını daha çok tual üzerine karışık teknik kullanarak üreten Nevin İşlek bu sergide, 20yy’da yaygınlaşan bir halk sanatımız olan ‘camaltı’ tekniğini geliştirerek uyguladığı örneklere de yer veriyor. 1971’de İstanbul’da doğan Mehlika, M.S.Ü. Sinema TV Enstitüsü mezunu. Sadece ‘camaltı’ tekniğiyle çalışan Mehlika Baş, bu tekniğin esaslarını annesinden öğrenmiş. Ürettiklerinde, Geleneksel Türk Halk Resmi’nin zaman zaman sürrealizmin sınırlarını zorlayan tatlarını veya çok sevdiği kedi figürüne , ’fettan dişi’ kimliğini kazandırarak ulaştığı mizahi kimliği.naif tatlarda bulmak olası. O, annesinden çok şey alıp, sonra da bunları ‘Mehlika gibi’ kullanabilen bir beceri ve sağ duyuyla üretebilmiş. İkiz çocuk annesi Nevin İşlek’in kızı  Mehlika Baş ile gerçekleştirdikleri ilk “Ana –Kız ortak sergisi”ni onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman