MEHTAB KARDAŞ

MİNYATÜRLE RESİM SERGİSİ

14 Ocak – 1 Şubat 2003

1949 yılında İstanbul’da doğan Mehtab Kardaş, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi mezunudur. Uzun yıllar ertelediği sanatsal çalışmalarına 1990’da Mamure Öz ile başlayan sanatçımız, 1992 – 93 yıllarında da Topkapı Sarayı’ndaki iki yıllık sertifika programına, 1994 – 95 yıllarında ise Prof.Kerim Silivrili’nin (Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü) derslerine devam etmiş ve çalışmaları onu 1998’de “Greci-Marino Accademia del Verbano” tarafından verilen ünvana kadar götürmüştür. Mehtab, aldığı minyatür ve tezhip eğitimiyle geleneksel örnekleri tekrarlamanın ardından, geleneksel kalıpları, dokuyu bozmaksızın yeniden kurgulayarak farklı, belki de biraz aykırı örnekleri izleyenlerine sunmuş; bu yaklaşım,

değişim arzusuyla öze dokunmadan başarılmış yorumlar olarak da nitelenebilir. Sanatçımız, artık minyatürü bir teknik olarak kullanıp, onu bir dil olarak değerlendirip, kendi resminin oluşmasında yapılandırarak yeniye ve özgün sonuçlara ulaşıyor. Varılan bu noktayı ”Tekniğin geleneksel kuralları içinde kalarak, tezhip ve minyatür sanatının kapsamını genişletmek, yeni şekil ve konulara açmak, çağımızın estetik anlayışına ve hızlı değişim temposuna uyarlamaya çalışma isteği; bu sanatı, yeni ifadelere dönüştürmeye çalışarak anlamlı denemeler ve yeni düşler yaratma arzusu” sözleriyle anlatan, yurt içinde ve dışında yirmibeş karma sergiye katılan Mehtab Kardaş’ın altıncı kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz

Fatma Ekeman