ERAY BÖRTECENE

RESİM SERGİSİ

4-22 Şubat 2003

1945 yılında Ankara’da doğan Eray Börtecene’nin sanat serüveni çok eskilere dayanıyor. Türk Bezeme Sanatı’nın “çıraklığına” 1951’de Hamiye Çolakoğlu’nun gözetiminde girip, 1958’de Prof.Dr.Süheyl Ünver’in atölyesinden çıkmış. Ardından 1959’da başladığı ‘soyut resim’ çalışmalarını

1963’te Türk-Alman Kültür Merkezi’nde ilk kez izleyicilere sunmuş.Bir süre İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne “gözleyici” olarak devam eden Börtecene, 1964’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girmiş. Bu arada süren resim çalışmalarını İstanbul Şehir Galerisi’nde sergilemiş ama bu sergiyi, “eleştirici tutumundan” ötürü erken toplamış; “sergiye paydos”; ver elini Avrupa. Biten felsefe eğitiminin ardından gelen “yaşam sanatçılığı”, deneysel tiyatro (Ali Can Taşpınar ile), radyo programcılığı, modacılık, kumaş resimleme ve işleme gibi uğraşların yanında ama mutlaka resimle ve daha çok yurtdışında devam etmiş. “İşte ‘sanatçı’ diye adlandırılan kim ise, temelinde bu ‘yaşam’ tüm bilinci ile oluşmalı. ‘Sanat’ bir tutum olarak bundan öte bir görünüş/oluş değil. Ben bu anlamda bir sanatçıyım, yaşam/oluş’un sanatçısıyım. Ve bu oluş’un varlığım üzerinden ‘gerçekleştirdiği’ resim-yapma, bu gerçekleşme’nin bir örneği. Son olarak ben, resim yapmıyorum; resimleşiyorlar...Eray Börtecene’nin “bilinç geliştirici düzey süreci”nde üretmeyi sürdürdüğü ve “yaşanılanlardan ileti getirici” olarak nitelediği yapıtlarından oluşan, 1966’dan bu yana ülkesinde gerçekleştireceği ilk sergiyi onurlandırmanızı dilerim. Fatma Ekeman