UĞURAL GAFUROĞLU

RESİM SERGİSİ

8 – 26 Nisan 2003

1952’de Manisa’nın Salihli Kazası’nda doğan Uğural Gafuroğlu, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, doğal olarak iş hayatına girmiş. Eşinin, Ankara’nın eski ve ünlü bir sanat galerisinin, Selvin Sanat

 Galerisi’nin sahibi olması nedeniyle plastik sanatlarla başlayan yakınlığı hevese, heves de ciddi ciddi ressamlığa götürmüş sanat- çımızı. 1986’dan beri resim üreten Uğural “naif” bir ressam; hemen hemen bütün naifler gibi o da yolunu, tekniğini, konularını içgüdüsel olarak bulup, kendi resmini yapıyor. Son yıllarda geleneksel tual resminden çok, gerçek eski ahşap parçalarla, kayrak ve çakıl taşları üzerine çalışıyor resimlerini. Konuları özellikle ve öncelikle İstanbul. Ayrıca neredeyse bütün taşıt araçlarına onun resminde rastlanabilir; trenler ve at arabalarından sonra şimdi daha çok gemilerle gidiyor. Bütün ressamlar gibi, resim yaptığı için mutlu olan Uğural Gafuroğlu’nun naifliğin doğasına uygun olarak izleyeni de mutlu eden yapıtlarından oluşan    ondokuzuncu kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman