DİLBER KAMHİ

"DÜŞ VE GERÇEK"

09 – 27 Aralık 2003

1940 yılında doğan dilber Kamhi, Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra, zorunlu bir aranın ardından yöneldiği plastik sanatlar alanında bilgilenmeye Prof.Sabri Berkel ile başlamış. Hocadan aldığı temel üzerine kendi kültürel birikimini ekleyerek çok geniş bir alanda çalışabilir hale gelmiş. Sanatçımız yapıtlarında geniş  alan olarak hem büyük tualler ve hem de farklı teknikler kullanıp,

zamanlar ve kültürler arası malzemeleri bir araya getirirken, bilinçli olarak özgünlüğü yakalamayı da başarmaktadır.  Yazar Levent Çalıkoğlu “Geleneksel Objelere Çağdaş Aplikasyonlar”adını verdiği çalışmalar için ”Dilber Kamhi’nin Anadolu coğrafyasının kozmopolit yapısından kaynaklanan görsel ve tarihi verileri üzerine inşa ettiği resim ve üç boyutlu çalışmaları, kabul etmek gerekir ki sağlam ve öznel bir özümseyiş sürecinin ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır”, diyor. Medeniyetler beşiği Anadolu’nun kaynaklık ettiği bu çalışmalar, üzerine yapılan kontrollü ve amaçlı eklentilerle yeniye uzanan eskilerin, estetik formlara ulaşmada oluşturdukları birlikteliklerdir artık. Onlar kendilerini yeni sonuçlara teslim etmiş eskilerdir; onlar Dilber’in aynı damardan beslenerek, bütünüyle yeni tasarladığı yapıtlarla birlikte yaratıcılığının ürünleri, sanatsal verileridir. Dilber Kamhi’nin, üç boyutlu çalışmalarının yanı sıra, farklı malzemelerle boyayı kaynaştırarak ortaya çıkardığı tuallerini de izleyebileceğimiz sekizinci kişisel  sergisini onurlandırmanızı diler, 2004 yılınızı içten duygularımızla kutlarız.

Fatma Ekeman