“SUYLA RENK VERENLER”

6 – 24 Nisan 2004

Resim teknikleri içinde özel bir yeri olan, ressamın tarzına bağlı olarak, çabuk çalışılarak sonuçlandırılsa da, kademeli olarak zamana yayılsa da “içi–dışı bir“ boyadır suluboya. Çünkü saydamdır; örtücü olmama niteliği ona, hata kaldırmayan bir özellik kazandırmıştır. Renklenen sudur; rengi taşıyan da. Taşır, sonra da gider; kalan renk olur. Sayın Ferit Edgü’nün deyişiyle, ”Var olan renktir; yok olansa, su”. Kimileri hiç bırakmaz ama bırakanlar da unutamazlar onu. Nitekim günümüzde, sadece  “suluboyacı” olarak ünlenen sanatçılar olduğu gibi, eş zamanlı olarak yağlıboya yapanlar, suluboyayı terkedemeyenler de vardır. Bu tekniğin günümüzde en seçkin örnekleriyle tanınan ressamlarından bir bölümünün ve başarılı çalışmalarını daha  az bildiklerimizden bazılarının birlikte sunulacağı sergiyi onurlandırmanızı dileriz.

 

Ahmet Fazıl AKSOY

Zeynep SARIOĞLU

Betul AYDINER CHACKO

Ayhan TÜRKER

Ruzin GERÇİN

Nükte UĞUREL

Ahmet ÖĞRETEN

Nicole ZADO