NURAN GÜLEN DAĞLI

RESİM ve KALOJ SERGİSİ

09 – 27 Mart 2004

İstanbul’da doğan Nuran Gülen Dağlı, 1957 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Cemal Tollu Atölyesi’nden mezun oldu. Ayrıca Prof.Dr. Süheyl Ünver ile de tezhip ve minyatür çalışmaları yaptı. Resim ve Sanat Tarihi Öğretmeni olarak çeşitli liselerde ve İstanbul Erkek Lisesi’nde bol ödüllü öğrenciler yetiştirip, otuz yıl onurla hizmet verdikten sonra emekli oldu. Akademi yıllarıyla başlayan sanatsal çalışmalarını aralıksız sürdüren sanatçımız, artık sadece resim yapıyor. Nuran Gülen, Hocası Tollu’nun “(...) değişmeyen hakikat; sanat eserinin eşyanın taklidinden ayrı bir şey, sanatsal zekanın icat ettiği ayrı bir alem olduğudur (...)”

sözlerini doğrularcasına örnekler vermeyi amaçlamış; yönelişinde, sanatsal inançları doğrultusunda , geleneksel sanatlarımızdan beslenmeye özen göstermiştir. Yurt içinde ve dışında sergiler açan, koleksiyonda yapıtları bulunan ressamımız, mesleki sosyal dayanışmanın gerekliliğine inanmış; bu bağlamda geçmişte İ.D.G.S.A. Akademisi Mezunları Derneği’nin ve sürdürmekte olduğu göreviyle Ressamlar Derneği’nin yönetimlerinde bulunmuştur. Nuran Gülen Dağlı’nın doğa sevgisi, hareket ve enerjinin vurgulandığı, yağlıboya ve kolaj çalışmalarından oluşan otuzaltıncı kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz .

Fatma Ekeman