AKİF POROY

RESİM SERGİSİ

12 Ocak – 5 Şubat 2005

İstanbul’da doğan Akif Poroy, İstanbul Tıp Fakütesi’nden sonra Almanya’da Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yapmıştır. Sitoloji ve Tıbbi Seksoloji de derinleştiği ve uluslararası etkinliklerde bulunduğu alanlar olarak, tıp doktoru kimliğinin içinde yer alırken, pek çok hekim gibi bu kimlikte sanat da daima gündemde olmuştur. Poroy’un resme olan ilgisi çok öncelere dayanmakla birlikte, 60’lı yıllarda ciddi bir boyut kazanır. Yaklaşık kırk yıllık resim serüveninde sanatçımız, Hiper Realist akımdan Minimalist akıma kadar ürünler vererek, araştırmacı bir yaklaşımla  ve hiç resimden uzaklaşmaksızın çalışmalarını sürdürür; yurt içinde ve dışında sergiler açar. Jinekolog ve seksolog olarak çalışırken

Münih, New York, Essen ve Amsterdam gibi sanat merkezlerinde görgü ve bilgisini artırırken, özel atölyelerde çalışmalara katılır. Poroy’un bu gün ürettiği resim “Soyut Ekspersyonist”. Keyifle yapıldığı duyumsanan, bol rengin büyük tuallerle cesurca buluşturulduğu anlatımcı resimler... Zengin imgeler dünyasının, söz dinlemez bir afacanlıkla gizliden aralara girdiği, soyutlanmaya direndiği gözlenen tualler, doğum gibi mucizevi bir gerçeğe yapılan tanıklıkla farklı bir doluluğa ulaşan bir zihnin ürünleri. En iyisi onun yüksek sesle anlattıklarına, fısıltı dinler gibi kulak verip, davet ettiği dünyaya girmek. İstanbul’da serbest hekim olarak mesleki yaşantısına ve Büyükada’daki özel atölyesinde resim çalışmalarına devam eden Akif Poroy’un onsekizinci kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman