DİLEK AYDEMİR
"BENİM AKDENİZİM"
19 Nisan – 07 Mayıs 2005

İzmir doğumlu Dilek Aydemir, İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden sonra Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Adnan Çoker ve Neşet Günal Hocalar’ın öğrencisi olarak mezun olduğu Akademi’de, ayrıca Sabri Berkel ve Fethi Kayaalp yönetimindeki Gravür Atölyesinde iki yıllık sertifika çalışması yaptı. Galerimizde sevenleriyle üçüncü kez buluşacak olan sanatçımız, kendine has yorumuyla süregelen yağlı boya resimlerinin yanı sıra, yeniden üretmeye başladığını bildiğimiz özgün baskılarını da bizlerle paylaşıyor. Bir süredir uzak kaldığı baskı teknikleri üzerinde son yıllarda yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan yapıtlar, daha çok linol ve ahşap oyma. Farklı uygulamalar

deneyerek, adına yakışır ‘özgün’ sonuçlar elde eden sanatçımız, genel resimsel tavrına uygun ‘anlatımcı’ yaklaşımını bu çalışmalarında da sürdürüyor. Bir Akdeniz anılar bütünü olan bu sergiyi, ressamımız şöyle anlatıyor. ”Akdeniz’in coğrafyasını (sıcağını, denizini, zeytin ağaçlarını...), geçmiş yaşamları çağrıştıran eski evlerini, pencerelerini, bacalarını,sulara gömülmüş antik kentlerini ve artık yaşamın durdurduğu terkedilmiş şehirlerini, ifadeci bir yaklaşımla kullandığım leke, renk ve çizgilerle vermeyi amaçladım. Aslında bu çalışmalar, beni etkileyen gerçek imgelerin oluşturduğu izlenimlerin yansımalarıdır. Kısacası bu resimler, ’benim Akdenizim’in öyküsüdür”. Dilek Aydemir’in –aynı zamanda Galerimizin 100.etkinliği olan– onikinci kişisel sergisini onurlandırmanızı dileriz.

Fatma Ekeman