DEVAM EDEN SERGİMİZ                              Ana Sayfa                                       GELECEK SERGİMİZ

- GEÇMİŞ SERGİLERİMİZ -

-2011-

KORAY GÜNER
Resim Sergisi

"İstanbul'dan SİLUETLER"
11 - 29 Ocak 2011

1969 yılında Ankara'da doğan Koray Güner, Saint Benoit Fransız Lisesi'ni 1988'de bitirdikten sonra, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı okulda Şehir Planlama programında master ve doktora yapmış. Mesleki çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir... Koray çok severek yaptığı mimarlığın yanı sıra, çocukluğundan başlayarak onu terketmeyen ilgisini, resmi de yaşamından uzak tutamamış. 1984'te başladığı RHM resim kurslarında tanıştığı Yusuf Taktak ile uzun yıllar sürecek resmi öğrenme ve geliştirme yolculuğuna da böylece başlamış. 1997'de altı arkadaşıyla İstanbul'da kurduğu Atölye Kaleidoskop, onun artık resimlerini ürettiği istasyonu. Pek çok karmaya katılan, yerleştirme sanatında örnekler üreten sanatçımızın 6. kişisel sergisinde, "siluetler" izleyeceksiniz; bir kentin "özeti" olarak tanımlanabilecek profiller... Koray bu sergisinde, resimle mimarlığı tuallerinde biraraya getirirken, çok sevdiği 'soyut'u da aşamalı olarak sanatına dahil ederek, az yapılan bir sunumu bizlerle paylaşıyor, siluetleri ayrıca soyutluyor... Şimdi de Koray Güner'in, sergisi için yazdığı metni okuyalım, yaptıklarının açılımını ressamının kendisinden dinleyelim:

SERGİ TEMASI: SİLUET
Doğup büyüdüğümüz kent bizim içsel dünyamızı biçimlendirmede yani duygularımızı, düşüncelerimizi ve algılarımızı oluşturmada çok önemli bir etmendir.”O Kent” içinde var olduğumuz dünyayı yansıtarak ne için yaşadığımız hakkında büyük ipuçları verir. “O Kenti” algılamak bir ölçüde “O İnsanı” algılamaktır. İstanbul; geçmiş görkemli imparatorlukların tüm tarihi, kültürel mirası, Asya ve Avrupa arasındaki konumu, İmparatorluklar sonrası kurulan Cumhuriyetle gelişmekte olan bir ülkenin görünen yüzü, çok kültürlülük, batılılaşma çabası, doğulu kalma direnimi, göç, doğu batı sentezi gibi kavramlarıyla sanki günümüz globalleşen dünyasının bir yansımasıdır. Kent formunu anlayabilme uğraşımda benim mihenk taşlarım/ referans noktalarım kentsel siluetlerdir. Yüzyılların birikimi, tortusu içinde kentsel siluetin değişimi özellikle kıyı siluetlerinde net bir şekilde izlenebilir. İstanbul’un boğazlara ve Halice sahip olması bir kıyıdan diğerine bu kıyı siluetini gözlemlimize ve algılamamıza olanak tanımaktadır. Bir kentin kıyı silueti tarihsel gelişimlere paralel olarak iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin eklenmelerle çeşitlenmektedir. Yüzyılın başında Tepebaşı ve Galatanın şekillenmesi günümüzde tarihi siluetinin üzerini gökdelenler görülmeye başlaması buna örnek verilebilir. Koray Güner olarak ben bu sergide insanı algılamaya, günümüz dünyasındaki insan kavramına ayna tutmaya çalıştım. Toplumsal bir birey, yaşam tarzı, özgürlük, kaos, çarpık yapılaşma, ötekileştirme, kimlik, aidiyet, batılılık, doğululuk, çok kültürlülük, geleneksel,- teknolojik gibi kavramları İstanbul kent siluetlerini ve özelikle galata siluetini (bana göre galata Osmanlı imparatorluğunun son döneminde limanları, bankaları, yabancı okulları kısacası batı tarzı yapılaşması ile o dönemde başlayan ve günümüze kadar süren batılaşma, çağdaşlaşma global dünya kenti olma kavramlarının göstergesidir.) izlenimlerime göre resmederek kendimin, insanların, toplumun ve algıladığım İstanbul’un, Türkiye’nin, yaşadığımız dünyanın bir parçasını yansıtmaya çalıştım

"Galeri, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 12:00-19:00 saatleri arasında açıktır"