e-mail
ANA SAYFA 100de100 Fuarlar Bağlantılar

GEÇMİŞ SERGİLERİMİZ                                                                                DEVAM EDEN SERGİMİZ

- GEÇMİŞ SERGİLERİMİZ -


Mehtab Kardaş

RESİM SERGİSİ

“DENİZ”

18 Şubat – 11 Mart 2006

1949 yılında İstanbul’da doğan Mehtab Kardaş, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi mezunudur. Uzun yıllar ertelediği sanatsal çalışmalarına 1990’da Mamure Öz ile başlayan sanatçımız, 1992-93 yıllarında da Topkapı Sarayı’ndaki iki yıllık sertifika programına, 1994-95 yıllarında ise Prof.Kerim Silivrili’nin (Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü) derslerine devam etmiştir. 1998’de Greci-Marino Accademia del Verbano tarafından “Associated Academician” ünvanı verilen; yurtiçinde ve dışında yirmibeşi aşkın karma sergiye katılan, yedi kişisel sergi gerçekleştiren Kardaş’ın bu, sekizinci kişisel sergisi olacaktır.

Sanata, minyatür ve tezhip alanlarında aldığı eğitimle başlayan sanatçımız, bu konularda ciddi çalışmalarla gelenekseli “öncelikle yaşatma” yaklaşımıyla saygılı örnekler vermiş. Ardından geleneksel kalıpları, dokuyu bozmaksızın bir bakıma yeniden kurgulayarak farklı, belki de biraz aykırı örneklerle izleyenlerin karşısına çıkmış. Bu yaklaşım sanatçımızın geleneksele olan saygısıyla sınırlı bir değişim arzusuyla, öze dokunmadan başarılmış yorumlar olarak da nitelenebilir.

Kardaş,artık minyatürü bir teknik olarak kullanıp, onu bir dil gibi değerlendirip, kendi resminin oluşmasında yapılandırarak yeniye ve özgün sonuçlara ulaşıyor. Varılan bu noktayı Mehtab Kardaş şöyle anlatıyor: “Tekniğin geleneksel kuralları içinde kalarak, tezhip ve minyatür sanatının kapsamını genişletmek, yeni şekil ve konulara açmak, çağımızın estetik anlayışına ve hızlı değişim temposuna uyarlamaya çalışma isteği. Bu sanatı, yeni ifadelere dönüştürmeye çalışarak anlamlı denemeler ve yeni düşler yaratma arzusu.”

Tamamı kağıt üzerine guaş, akrilik ve altın, yaklaşık otuz yapıttan oluşan sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 12:00 – 19.00 saatleri arasında açıktır.

Fatma Ekeman