e-mail
ANA SAYFA 100de100 Fuarlar Bağlantılar

GEÇMİŞ SERGİLERİMİZ                                                                            DEVAM EDEN SERGİMİZ

- GEÇMİŞ SERGİLERİMİZ -


3-21 Nisan 2007

GÜNGÖR İBLİKÇİ

RESİM SERGİSİ

1936 yılında Akşehir'de doğan Güngör İblikçi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSÜ) Resim Bölümü'nü bitirmesinin ardından İsviçre'ye yerleşmiş. Otuz yıldan fazla yaşadığı İsviçre'de, ilk yıllarda Cenevre Güzel Sanatlar Akademisi Gravür Bölümü'nden mezuniyetinden sonradır ki gravür, onun sanatının temelini oluşturmuş.Özgün Baskıda, desen olarak birbirine esasta benzeyen kompozisyon, baskının sürprizleriyle detayda farklılaşabilir; macera renk araştırmalarıyla da sonsuz yeniliklerle tekrara açık bir uygulamayla sürüp gider...

Tekrarı olduğu düşünülse bile bunun olanaksızlığı kesin gravüre olan bağlılığını  İblikçi, "Ana kalıbı hazırladıktan sonra gravürü renge hazırlıyorsunuz. Bazen on-on beş renk denemesinden sonra, aralarından bir renk kompozisyonunu seçip, çoğaltıyorsunuz. Deneme baskılarla, çoğaltma yaptığınız baskılar, geleneksel olarak farklı numaralanarak ayırt edilir. Artık çoğaltmayacağınız zaman kalıbı, sivri metal ile çizerek iptal ediyorsunuz..." sözleriyle anlatıyor.Sanatçımız zaman zaman tual resmine geçiş yaparak çok farklı denemelerle ortaya çıkanların "biricikliğinin" özelliğine yönelse de, asıl alanı olan gravür, vazgeçemeyeceği teknik olmayı sürdürüyor...

Kaya resimlerinden hat sanatına kadar pek çok tarihsel veriden beslenen Güngör İblikçi, Anadolu'nun kültürel zenginliğinin bir sanatçı için sınırsız kaynak oluşturduğunu söyleyerek yazının, kültür tarihindeki yeri nedeniyle kendisini özel olarak ilgilendirdiğini belirtiyor.

Plastik sonuçlarda,  form ve koyu-açık yerleştirmelerinde Güngör İblikçi'nin, içselleştirdiği mistik düşünce ve mimari yapılanmalarının özel bir öneme sahip olduğunu görmek, eserleriyle kurduğumuz duygusal iletişimi de açıklıyor...

Yurt içinde ve dışında sayısını kendisinin de tam olarak bilmediği kadar sergi açan, ödüller alan, koleksiyonlarda resimleri olan İblikçi, çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde  sürdürmektedir

Yaklaşık otuz çalışmanın izleneceği sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 12:00-19:00 saatleri arasında izlenebilir...

 Fatma Ekeman