DEVAM EDEN SERGİMİZ GELECEK SERGİLERİMİZ   
- GEÇMİŞ SERGİLERİMİZ -

BETUL AYDINER
 
“YAŞAM ÇİÇEĞİ / YAŞAYAN ÇİÇEK”
Resim Sergisi
02 - 20 Nisan 2013

1949 yılında doğan Betul, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden sonra, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Seramik Bölümü’nü 1974’te bitirip seramik atölyesini kurdu; artistik ve endüstriyel çalışmalara başladı. Ürettiklerinde sanatçımız, bir endüstri ürünü olarak seramiğin, artistik niteliklerle zenginleştirilmesinin ve bu arada gelenekselden kopulmaması gerekliliğinin örneklerini vermiştir. Bu dönem sonrasında onrasında Aydıner, yaklaşık yirmi yıldır sadece “suluboya resim” üzerine yoğunlaşmıştır. Suluboyadan, alışılmışın dışında tatlar almayı hedefleyen, bu kez de yeni bir uygulama olarak suluboyanın yanı sıra gerçek altın kullanan Betul, yapıtlarını yurt içinde ve dışında kişisel ve karma sergilerde izleyenlerle paylaşmıştır. Mistik âlemin yansımalarının izlerini sürerek yaşamı özümseme düşüncesi, kimileri için varlığın temelidir. Bu bağlamda karşımıza çıkan en önemli simgelerden biri “Yaşam Çiçeği”dir. “Bilinen en eski “yaşam çiçeği” çizimi binlerce yıl önceden kalma olup Mısır, Abydos'taki Osiris tapınağındadır. Granit üzerine olağanüstü bir hassasiyetle ışınla yakılarak çizilmiştir. Motif, Efes dahil dünyanın pek çok yerinde bulunmuştur ve her bulunduğu yerde de adı aynıdır. Kutsal geometrinin bu en önemli motifi yaşamın tüm evrelerini temsil eder: Ağaç - çiçek - meyve - tohum - ağaç. Yaşam ağacı, yaşam meyvesi, yaşam tohumu, motiflerinin hepsini içinde barındırır. En dıştaki çift daire, hücrenin çift zarını temsil eder. Tüm ırk ve dinlerin dışında olup, bütün yaşamın şablonu, kendi gibi çoğalan enerji’nin iki boyutlu anlatımıdır.” Bu sergisinde sanatçımız, her biri farklı “yaşayan çiçekler”le, gerçek altın “yaşam çiçekleri”ni birlikte kullanarak çalışmalarını oluşturmuştur. Betul Aydıner’in yedinci kişisel sergisinde tamamı sulu boya ve altın olarak yaklaşık 25 resim yer alacak.

Fatma EkemanTürkiye'nin önerisiyle bütün dünyada "SANAT GÜNÜ" olarak yaşanmakta olan 15 NİSAN'da, galerimiz de farkındalık yaratmaya yönelim içinde olacaktır.

Galeri, Pazar ve Pazartesi hariç 12:00 – 19:00 arasında açıktır.